Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
www.edukacja.torun.com.pl    
tel/fax 56-622-37-85, 56-622-55-15   
tsps@edukacja.torun.com.pl   
Wyświetleń:  

Licznik odwiedzin
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ,,PRYMUS''
TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
WND-POKL.09.06.01-04-048/13
TORUŃSKIE
STOWARZYSZENIE
POMOCY SZKOLE
biuro projektu :ul. Jęczmienna 10, 87-100 Toruń, tel./fax 56 622 55 15   www.edukacja.torun.com.pl
Projekt EFS pt. ,,PRYMUS kształci najlepiej w zawodach z przyszłością''
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


DOJAZDY
Uczestnicy projektu "Prymus kształci najlepiej w zawodach z przyszłością”  zamieszkujący poza miastem Toruń, znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji, mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do miejsca nauki. Zwrot kosztów może nastąpić przy korzystaniu z komunikacji zbiorowej (publicznej lub prywatnej) jak również samochodem własnym lub użyczonym.
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika -samochód prywatny.
pobierz
pobierz
Wniosek o zwrot kosztów dojazdów uczestnika środkami komunikacji publicznej.
pobierz
pobierz
Umowa użyczenia samochodu.
pobierz
Zaswiadczenie przewoźnika publicznego lub prywatnego wykonującego usługi w zakresie komunikacji publiczne.
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu BO w projekcie "Prymus kształci najlepiej w zawodach z przyszłością";