Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
www.edukacja.torun.com.pl    
tel/fax 56-622-37-85, 56-622-55-15   
tsps@edukacja.torun.com.pl   
Wyświetleń:  

Licznik odwiedzin
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ,,PRYMUS''
TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
WND-POKL.09.06.01-04-048/13
TORUŃSKIE
STOWARZYSZENIE
POMOCY SZKOLE
biuro projektu :ul. Jęczmienna 10, 87-100 Toruń, tel./fax 56 622 55 15   www.edukacja.torun.com.pl
Projekt EFS pt. ,,PRYMUS kształci najlepiej w zawodach z przyszłością''
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia kursów
współfinansowanych z UE
KUZ ,,Wykonywanie wyrobów odzieżowych''
Toruń, Jęczmienna10
KKZ T.15 ,,Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
KUZ  ,,Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów''
Toruń, Osikowa 15
KKZ B.08 ,,Wykonywanie robót związanych z budową i
remontem sieci komunalnych,,
KKZ B.33 ,,Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych''
KKZ B.30 ,,Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie
dokumentacji przetargowej''
Toruń, Batorego 37/41