Ośrodek Kursowego Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ,,Studium Techniczne '' -kursy oraz formy szkolne z zakresu branż: budowlanej, geodezyjnej,drogowej, urządzeń sanitarnych
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, organizacja pożytku publicznego działa od 1989 roku.  Jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego realizuje cele w sferze:
edukacji, oświaty i wychowania;
turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
upowszechnienia kultury fizycznej i sportu szkolnego;
pomocy społecznej udzielanej uzdolnionym uczniom.

Terenem działania jest północny obszar Polski obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków. Stowarzyszenie posiada jednostki terenowe w postaci komitetów pomocy szkole działających przy placówkach oświatowych.Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
CENTRUM KSZTAŁCENIA
                          
,,PRYMUS''

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
                          
Pomocy Szkole
Toruńskie Stowarzyszenie
Zarząd Regionalny

1%                          
podatku                         
dla            
www.edukacja.torun.com.pl    
tel/fax 56-622-37-85, 56-622-55-15   
tsps@edukacja.torun.com.pl   
Wyświetleń:  
Ośrodek szkolenia BHP
Policealna Studium Administracji i Przemysłu Mody-technik administracji, technik rachunkowości, kursy zawodowe w zakresie projektowania, konstrukcji i szycia odzieży                               

Licznik odwiedzin
KRS 0000121592
OŚWIATY                     
W formie szkół policealnych
dla absolwentów szkół średnich

-technik geodeta
-technik administracji
-technik rachunkowości
Kształcimy w zawodach:
W formie kursów kwalifikacyjnych dla
absolwentów szkół gimnazjalnych,
zasadniczych i średnich
-technik przemysłu mody
-technik urządzeń sanitarnych
-technik budownictwa
-technik robót wykończeniowych
w budownictwie
NABÓR 2018/2019